П Р О Е К Т-БЪЛГАРИЯ
Сдружение "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА - / НУМЗ /"
До
Ръководителите на религиозни организации, съюзи, асоциации, братства и пастори на Църкви;
До ръководителите на Фирми и VIP персони от цялата страна.

П О К А Н А

Сдружение "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА - / НУМЗ /"
- организира първа обществена акция в България. Това е обществено-духовно мероприятие, което се провежда в повече от 60 страни на света с участието на представители на дъержавната власт, лидери на обществени и политически структури, от една страна, а от друга - ръководители на Църкви и религиозни организации.
В Русия, например, такива закуски се провеждат от 5 години с участието на руски и чуждестранни гости,
В Албания - 2 пъти. В столицата на САЩ Вашингтон събитието се организира вече 54 години с участието на Президента и Държавният Департамент сред 5000 известни личности от цял свят.
Ние изразяваме готовността си да развиваме връзки с обществени, културни, научни, религиозни, държавни, партийни, неправителствени и др. организации за съвместна социална, хуманитарна и морално-нравствена служба на народа на България и на държавата ни.
Ние каним на среща ръководителите на органите на държавните власти на България, основните християнски Църкви, неправителствени организации и др.
Сред гостите очакваме видни обществени и политически деятели на страната, чуждестранни гости, дипломати.
Таксата за участие е в размер на 50 лева, 100 eвро или $150 на човек по банков път.
Цели на тези срещи:
- засвидетелстване пред българското общество,в това число и пред различните власти:
- законодателна, изпълнителна, съдебна, средствата за масова информация и др. че вярващите хора сме неоменима част от обществото, че нашите духовни и нравствени стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата ни.
- създаване на убеденост у ръководителите на държавата, че са поставени на ръководните си места от Бога и от своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни пред своя народ и пред самия Творец.
Bulgaria, Sofia, Donation account:
банка ДСК - клон "Люлин", банков код: 30021091, Банков номер 1035939700, разплащателна сметка 02/11322279.

КОРЕСПОНДЕНТСКИ БАНКИ НА ДСК
DSK BANK PLC, Sofia
/ Formerly State Saving bank /
SWIFT – STSABGSF

LIST OF MAIN CORESPONDENTS
Curency Bank Account Number SWIFT BIC

USD American Expres Bank LTD, NY 740840 AEIBUS33
USD Citibank NA., NY 3615-2858 CITTUS33
EUR COMMERZ Bank AG 400871871000 COBADEFF
EUR Bayerische Landesbank 1250577 BYLADEMM Girozentrale, Munich
CHF Zuerher Kantonalbank, Zurich 0700-0033.677 ZKBKCHZZ
GBP Lioyds TSB Bank LTD, London 01016785 LOYDGB2L
EUR HSBC LONDON 57381692 MIDLGB22

Name: Сдружение”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА-/ НУМС /”
Address: Bulgarien,1359-Sofia-Lulin, Nikola Belovegdov str.№ 5, bl.418, vhod”B”, ap.59
Account Number: 30021091 Bank №: 1035939700 Разпл. С/ка – 02/11322272
BDSK EAD - KLON LULIN
Contacts: www.nsmzb.narod.ru ;
Coordinator: Marius Georgiev Markov
+359-2-8623875; 9274072;fax: +359-2-9430209; GSM: +359-888-124723
Great sekretar of NUMS: Boris Tashkov: GSM +359-897-526589
OFFICE: +359-2-9274072; +359-2-9288926;
President of NUMS: Prof. d-r Ivan Denev Georgiev +359-2-9288926; GSM: +359-888-397901: www.numzb.narod.ru , E-mail; nums@abv.bg ; bobitashkov@yahoo.com ;
We look forward hearing from you–NATIONAL PRAYER BREAKFAST-BULGARIA-/NUMS/ NATIONAL PRAYER BREAKFAST-BULGARIA
WITH AGREEMENT OF THE OF REPUBLIC OF BULGARIA.
National Prayer Breakfast. At the attention of: State leaders Leaders of the Agencies and Parliaments Religious organizations, unions, associations, Brotherhoods Church pastors Company leaders VIP persons NATIONAL PRAYER BREAKFAST –BULGARIA. www.numzb.narod.ru Invitation letter Dear Sir or Madam, We are pleased to have the honor of inviting you to the National Prayer Breakfast in Bulgaria according to your agenda and interest. For information, this is public-cleric event, which is well known and organized in more than 60 countries from all over the world (Russia, Albania, USA/Washington and etc). Participants are state leaders, representatives of the public administration, leaders of the social and political structures, as well as country and world church leaders and religious organizations. THE PURPOSE OF THE OUR INITIATIVE COMMITTEE WITH ORGANIZING THIS EVENT IS RELATED TO FOLLOWING ITEMS: • Promoting before Bulgarian community and public authorities (legislative, executive, court and mass media) that believers are irrevocable part from the public. • Promoting that our clerical and moral goals are directed to welfare and prosperity of our country. • Creating conviction in leaders of our country, that they are appointed o n their seats from God by the voters and that they are obliged to take the responsibility for their actions before the nation. We would like to express our readiness for creating relationships with public, cultural, scientific, religious, state, political, non-governmental and other organizations for joint social, humanitarian and moral serve for Bulgarian people and our state. We are placed to invite for meeting Bulgarian public
administration leaders, the main churches, NGO’s and etc. Between our guests we expect famous public and political figures from our country, foreign guests, representatives
of the diplomatic circles and others. Personal participation fee is $ 150, EUR 100 or BG. Lv.50, for participant. National Prayer Breakfast will take place o n 11 Mai 2006 in Sofia-1504,``Vasil Drumev``str.N:37, 9:00 to 12:00. Recognizing, that organization and preparation of this type of events requires medium of circulation we ask for some sponsorship. In order to starting this project we ask persons who would like to participate to nominate their
representative in National Prayer Breakfast.
Сдружение"НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА"(НУМС)-БЪЛГАРИЯ,
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg , web site: www.numzb.narod.ru ,
адрес: Bulgarien, 1359 Sofia, София 1359, жк "ЛЮЛИН", ул."Никола Беловеждов" № 5, бл. 418, вх. "В", ет. 5. ап. 59, офис телефон +359-2-9274072 ( от 18 до 22 часа), OFFICE: +359-2-9288926; GSM: +359-897-526589;
ПОКАНА

Ваше превъзходителство,
В Република България за първи път се регистрира СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА" "за осъществяване на дейност с обществена цел".
Имаме удоволствието да поканим ДИПЛОМАТИ, БИЗНЕСМЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, НАУЧНИ, СТОПАНСКИ и ДЪРЖАВНИ дейци за участие в това първо в България културно мероприятие (събитие), което ще се проведе на 11 май т.г. София - България.
Сдружението не е религиозна организация и се издържа от дарения. В случай, че приемете нашата ПОКАНА, молим потвърдете участието си на горе посочения адрес.
Такса за участие: за български граждани - 50 ЛЕВА.; за небългарски граждани - 100 ЕВРО , $150 US .
Молим сумите да се превеждат по сметката на СДРУЖЕНИЕТО:
Bulgaria, Sofia, Donation account:
банка ДСК - клон "Люлин", банков код: 30021091, Банков номер 1035939700, разплащателна сметка 02/11322279.

КОРЕСПОНДЕНТСКИ БАНКИ НА ДСК
DSK BANK PLC, Sofia / Formerly State Saving bank /
SWIFT – STSABGSF

LIST OF MAIN CORESPONDENTS
Curency Bank Account Number SWIFT BIC

USD American Expres Bank LTD, NY 740840 AEIBUS33
USD Citibank NA., NY 3615-2858 CITTUS33
EUR COMMERZ Bank AG 400871871000 COBADEFF
EUR Bayerische Landesbank 1250577 BYLADEMM Girozentrale, Munich
CHF Zuerher Kantonalbank, Zurich 0700-0033.677 ZKBKCHZZ
GBP Lioyds TSB Bank LTD, London 01016785 LOYDGB2L
EUR HSBC LONDON 57381692 MIDLGB22

Name:Сдружение”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА-/НУМС/”
Address: Bulgarien,1359-Sofia-Lulin, Nikola Belovegdov str.№ 5, bl.418,vhod”B”,ap.59
Account Number: 30021091 Bank №: 1035939700 Разпл. С/ка – 02/11322272
BDSK EAD - KLON LULIN
Contacts: www.nsmzb.narod.ru ; Coordinator: Marius Georgiev Markov
+359-2-8623875; 9274072; fax: +359-2-9430209; +359-888-124723
President of NUMS: Prof. D-r Ivan Denev Georgiev: +359-2-9288926; GSM: +359-888-397901: www.numzb.narod.ru , E-mail; nums@abv.bg ; bobitashkov@yahoo.com ;
We look forward hearing from you. NUMS.

Сдружение"НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА"(НУМС)-БЪЛГАРИЯ,
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg , web site: www.numzb.narod.ru ,
адрес: Bulgarien, 1359 Sofia, София 1359, жк "ЛЮЛИН", ул."Никола Беловеждов" № 5, бл. 418, вх. "В", ет. 5. ап. 59, офис телефон: +359-2-9274072 ( от 18 до 22 часа), GSM: +359-897-526589; OFFICE: +359-2-9288926

ПОКАНА

Ваше превъзходителство,
В Република България за първи път се регистрира СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА" "за осъществяване на дейност с обществена цел".
Имаме удоволствието да поканим ДИПЛОМАТИ, БИЗНЕСМЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, НАУЧНИ, СТОПАНСКИ и ДЪРЖАВНИ дейци за участие в това първо в България културно мероприятие (събитие), което ще се проведе на 11 май т.г. София - България.
Сдружението не е религиозна организация и се издържа от дарения. В случай, че приемете нашата ПОКАНА, молим потвърдете участието си на горе посочения адрес. Такса за участие: за български граждани - 50 ЛЕВА.; за небългарски граждани - 100 ЕВРО или $150 US.
Молим сумите да се превеждат по сметката на СДРУЖЕНИЕТО: България, София, банка ДСК - клон "Люлин", банков код: 30021091, Банков номер 1035939700, разплащателна сметка 02/11322279.

КОРЕСПОНДЕНТСКИ БАНКИ НА ДСК
DSK BANK PLC, Sofia
/ Formerly State Saving bank /
SWIFT – STSABGSF

LIST OF MAIN CORESPONDENTS
Curency Bank Account Number SWIFT BIC

USD American Expres Bank LTD, NY 740840 AEIBUS33
USD Citibank NA., NY 3615-2858 CITTUS33
EUR COMMERZ Bank AG 400871871000 COBADEFF
EUR Bayerische Landesbank 1250577 BYLADEMM Girozentrale, Munich
CHF Zuerher Kantonalbank, Zurich 0700-0033.677 ZKBKCHZZ
GBP Lioyds TSB Bank LTD, London 01016785 LOYDGB2L
EUR HSBC LONDON 57381692 MIDLGB22

Name:Сдружение”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА-/НУМС/”
Address: Bulgarien,1359-Sofia-Lulin, Nikola Belovegdov str.№ 5, bl.418,vhod”B”,ap.59
Account Number: 30021091 Bank №: 1035939700 Разпл. С/ка – 02/11322272
BDSK EAD - KLON LULIN
HАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА В БЪЛГАРИЯ - /НУМС/

До: Ръководителите на Държави, Правителства и Парламенти;
До: Религиозни организации, Съюзи, Асоциации, Братства,
Свещеници и Пастори на църкви;
До: Ръководители на фирми и VIP персони от цялата страна и чужбина.
П О К А Н А
Сдружение "Национална Утринна Молитвена Среща / НУМС / организира такава – първа обществена акция в България от този род. Това е обществено-духовно мероприятие, което се провежда в повече от 60 страни на света с участието на представители на Държавната власт и лидери на обществени и политически
структури от една страна, а от друга – ръководители на църкви и религиозни организации от страната и света. В Русия например, такива закуски се провеждат редовно от 6 години с участието на руски и чуждестранни гости, в Албания – за втори път. В столицата на САЩ Вашингтон събитието беше организирано за 54-ти път тази година с участието на 5000 известни личности от цял свят. Ние изразяваме готовността
си да развием връзки с обществени, културни, научни, религиозни, държавни,партийни, неправителствени и др. организации за съвместна социална, хуманитарна и морално-нравствена служба на народа на България и на държавата ни. Ние каним на среща ръководителите на органите на държавните власти на България, основните църкви,
неправителствените организации и др. Сред гостите очакваме видни обществени и политически деятели на страната, чуждестранни гости, дипломати и др. Персоналната такса за участие е за чужденци - 150 $ или 100 Э и за българи 50 LV на човек или др. /съгласно ценоразписа или от спонсори по банков път/.
Цели на НУМС:
- засвидетелстване пред българското общество, в това число и пред различните власти /законодателна, изпълнителна, съдебна и средствата за масова информация/, че вярващите хора са неотменима част от обществото; че нашите духовни и
нравствени стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата ни.
- Създаване на убеденост у ръководителите на държавата, че са поставени на ръководните си места от Бога чрез своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни пред своя народ и пред самия Творец с действията си. Молим сумите да се превеждат по сметката на СДРУЖЕНИЕТО: България, София, банка ДСК - клон "Люлин", банков код: 30021091, Банков номер 1035939700, разплащателна сметка 02/11322279.
КОРЕСПОНДЕНТСКИ БАНКИ НА ДСК
DSK BANK PLC, Sofia
/ Formerly State Saving bank /
SWIFT – STSABGSF

LIST OF MAIN CORESPONDENTS
Curency Bank Account Number SWIFT BIC

USD American Expres Bank LTD, NY 740840 AEIBUS33
USD Citibank NA., NY 3615-2858 CITTUS33
EUR COMMERZ Bank AG 400871871000 COBADEFF
EUR Bayerische Landesbank 1250577 BYLADEMM
Girozentrale, Munich
CHF Zuerher Kantonalbank, Zurich 0700-0033.677 ZKBKCHZZ
GBP Lioyds TSB Bank LTD, London 01016785 LOYDGB2L
EUR HSBC LONDON 57381692 MIDLGB22

Name:Сдружение”НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА-/НУМС/”
Address: Bulgarien,1359-Sofia-Lulin, Nikola Belovegdov str.№ 5, bl.418,vhod”B”,ap.59
Account Number: 30021091 Bank №: 1035939700 Разпл. С/ка – 02/11322272
BDSK EAD - KLON LULIN
Националната утринна молитвена среща ще се проведе на 11 МАЙ 2006
г. от 9 до 12 ч., на адрес: София-1504, ул."Васил
Друмев" №37. Организацията и подготовката за проява от
такъв мащаб изисква средства, за което молим спонсорство.
Телефони за контакти:
Главен Секретар: Борис Ташков +359-2-9274072; +359-897-526589
Координатор Мариус Марков +359-888-124723: факс: 02-9430209,
Председател : проф.д-р. Иван Денев Георгиев +359-2-9288926;
+359-888-397901,
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg ; http://www.numzb.narod.ru

Февруари 2006
НУМС - София
СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение"НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА"(НУМС)-БЪЛГАРИЯ,
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg , web site: www.numzb.narod.ru ,
адрес: Bulgarien, 1359 Sofia, София 1359, жк "ЛЮЛИН", ул."Никола Беловеждов" № 5, бл. 418, вх. "В", ет. 5. ап. 59, канцелария телефон +359-2-9274072 ( от 18 до 22 часа), GSM +359-897-526589; +359-2-9288926

ПОКАНА

Ваше превъзходителство,
В Република България за първи път се регистрира СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА" "за осъществяване на дейност с обществена цел".
Имаме удоволствието да поканим ДИПЛОМАТИ, БИЗНЕСМЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, НАУЧНИ, СТОПАНСКИ и ДЪРЖАВНИ дейци за участие в това първо в България културно мероприятие (събитие), което ще се проведе на 11 май т.г. София - България.
Сдружението

Наш адрес:
Сдружение"НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА"(НУМС)-БЪЛГАРИЯ,
e-mail: nums@abv.bg , numzb@abv.bg , web site: www.numzb.narod.ru ,
адрес: Bulgarien, 1359 Sofia, София 1359, жк "ЛЮЛИН", ул."Никола Беловеждов" № 5, бл. 418, вх. "В", ет. 5. ап. 59, офис телефон: +359-2-9274072 ( от 18 до 22 часа), GSM: +359-897-526589; OFFICE: +359-2-9288926

О компании

Услуги

Цены

Наши координаты

E-mail: vashkevich@mail.bg


Сайт управляется системой uCoz